Stavební parcely Hýskov, okr. Beroun

Cena: 1 900 Kč

  • Typ: Pozemky - prodej
  • Místo: Hýskov
  • Plocha: 800 m2
  • Elektřina: 220/380 V
  • Odpady: Kanalizace
  • Rozvod plynu: Plynovod
  • Umístění: Klidná část obce
  • Zdroj vody: Vodovod

Stavební parcely v Hýskově, okr. Beroun

Prodej 45 stavebních parcel o výměře od 800 do 1450 m2 ve velmi pěkné lokalitě obce. Kompletní inženýrské sítě. Praha 25 km, 20 min.

Cena : od 1.900-,Kč/m2

PODROBNÉ INFORMACE NA:

http://pozemkyberounsko.cz./

Odkaz na oficiální imternetové stránky obce Hýskov:


www.obechyskov.cz/uvod

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Území je v jihovýchodní části rovinaté s velmi mírným severovýchodním stoupáním směrem k ulici Kladenská. Severozápadní část je svažitého charakteru se stoupáním k ulici Kladenská. V jižní části řešeného území navazuje na stávající zástavbu samostatných rodinných domů, kde se napojuje na ulici Nad Sokolovnou a Zahradní. Většinu plochy zaujímá volná nezastavěná plocha zemědělských pozemků. Ostatní plochy v jihovýchodní části řešeného území se nacházejí v areálu bývalého zemědělského družstva, tento areál bude částečně restrukturalizován na stavební pozemky. Objekty v tomto areálu budou adaptovány na domov pro seniory s centrální kuchyní a jídelnou, školu a školku a dále pak na bytový dům. Součástí areálu bude i centrální kotelna.

V zájmovém území řešené lokality jsou evidovány záměry na výstavbu samostatných rodinných domů a to zejména v návaznosti na zastavěné území v jižní a východní části lokality. Uvnitř řešené lokality jsou v těžišti na křížení nových komunikací navrženy plochy veřejné zeleně určené zejména pro krátkodobou rekreaci obyvatel nového obytného území. Tyto plochy zeleně je vhodné postupně vybavit alespoň základním městským mobiliářem, jako např. parkovými lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, případně i dětským pískovištěm nebo malou herní sestavou, stromovou a keřovou zelení, veřejným osvětlením.

Součástí této lokality budou i objekty občanské vybavenosti a hromadného bydlení.

OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A HROMADNÉHO BYDLENÍ

V této lokalitě dojde i ke stavbě budov občanské vybavenosti. Jedná se zejména o tyto následující stavby:

Bytovým dům - umístěný na pozemku OV 3

Předpokládaná plocha stavby 1470m2 Plocha pozemku 4388.52m2

Objemové řešení - objekt o dvou nadzemních podlažích (přízemí + podkroví) - počet bytových jednotek je plánován na 40

Domov pro seniory umístěný na pozemku OV 1

Předpokládaná plocha stavby 1700m2. Plocha pozemku 3491.61m2

Objemové řešení - objekt o třech nadzemních podlažích (2 + podkroví) a 1 podzemní podlaží - předpokládaný počet lůžek 80 - součástí objektu bude i centrální kuchyně a jídelna s oddělenou částí pro školu a školku

Škola a školka umístěny na pozemku OV 2

Předpokládaná plocha stavby 1430m2. Plocha pozemku 4089m2

Objemové řešení - objekt o třech nadzemních podlažích (2 + podkroví) - školka bude navržena jako pavilónová jednopodlažní - předpokládané kapacity: Škola … 150 dětí Školka … 100 dětí

OKOLÍ LOKALITYŘešená lokalita se nachází v dopravně dobře dostupné lokalitě nabízející komfortní venkovské bydlení s příznivým přírodním zázemím. Lokalita přímo navazuje na zastavěné území Hýskova, nejbližší přírodní rámec je tvořen solitérním lesem v severní části pod názvem „Na Kluku“ dále pak východním lesem, který je „lesní“ spojnicí okresního města Beroun. Území patří k rekreačně využívaným lokalitám, zejména pak chatařská oblast „Libina“ K dispozici jsou např.: občerstvení v restauracích, autobusové zastávky MHD, cyklotrasy či turistické trasy. Poloha lokality v sobě spojuje výhody vyplývající z velmi dobré dostupnosti veškeré veřejné infrastruktury a výhody vyplívající z atraktivních výhledů do krajiny a blízké přírody. Z tohoto pohledu představuje lokalita vhodné území pro rozvoj obytné zástavby. Řešená lokalita disponuje kvalitním zázemím pro rekreaci obyvatel. Možnosti rekreačního využití v blízkosti poskytuje velké množství turistických tras v okolí, dále je zde možnost využití místních tenisových kurtů či areálu „Sokolovna“, který nabízí využití zejména pro matky s dětmi.

Poptávkový formulář


Prodáváte nebo chcete
pronajmout nemovitost?

Pomůžeme Vám získat nejlepší možnou cenu na trhu.

Chci prodat